Projects
Research laboratory 19/08/2016
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ECOTECH–COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin Poland
Research laboratory 17/08/2016
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii ul. Rubież 46 H 61-612 Poznań Poland