Kontakt

Kontakt

 

Dane adresowe

Hornik Sp. z o.o.

Telefon: +48 061 6460580     
Telefax: +48 061 6460583     
e-mail: info@hornik.eu.com

Adres fakturowania
ul. Rubież 46
61-612 Poznań

Adres dostawy
ul. Świętego Michała 100
61-005 Poznań

Adres do korespondencji
ul. Świętego Michała 100
61-005 Poznań


Regon: 330465255
VAT: PL6692262936

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000059903
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 PLN

Zapytanie